Podrží tě u zápočtu i zkoušky

Dej sbohem ztraceným bodům.

Projdeš si typové příklady

Vodič v solenoidu, indukce ve středu čtverce i rotace elektronu v magnetickém poli.

Makačka na bednu

Příklady řeším brutální integrální silou i chytrými zkratkami.

Videosbírka

MAGNETICKÉ POLE

Přístup po dobu 6 měsíců

  • 11 vypočítaných příkladů
  • Pomůžu ti zvládnout jedno z nejobtížnějších témat fyziky
  • Elektromagnetická indukce, Biotův-Savartův zákon, magnetická síla i magnetické pole v cívkách

za 199 KČ