• Jak vypadá valivý pohyb a jaká podmínka musí být splněna, aby se dalpohyb dobře matematicky popsat?
  • Jak souvisí dráha vykonaná bodem na obvodu tělesa s posuvem těžiště?
  • Ukážeme si, jak spolu souvisí rychlost těžiště a úhlová rychlost otáčení a jak vypadá výsledný profil rychlostí na valícím se tělese.

Chceš další úlohy na pohyby ZDARMA?