Rovnoměrný přímočarý pohyb - ZŠ/SŠ přístup

OBSAH VIDEA

  • Kdy je pohyb rovnoměrný a přímočarý? Co mi popisuje dráha a jak se liší od trajektorie?
  • Rychlost - co je to za fyzikální veličinu a jaký je rozdíl mezi okamžitou a průměrnou rychlostí?
  • Jak převádět rychlost z metrů za sekundu na kilometry za hodinu?