V tomto videu si představíme základní pojmy související s pohyby na příkladu rovnoměrného přímočarého pohybu.

Dráha a trajektorie

Pokud těleso mění svoji pozici v čase, tak je trajektorie množina všech bodů, na který se těleso v čase nacházelo. Česky řečeno, trajektorie je křivka, která spojuje všechna místa, kterými těleso projelo. Uražená dráha je naproti tomu čistě číselný údaj, který mi dává informaci o délce trajektorie, resp. jakou vzdálenost těleso při pohybu muselo těleso překonat.

Okamžitá a průměrná rychlost

Při rovnoměrném pohybu je rychlost (značíme písmenem v) v každém okamžiku rovna podílu uražené dráhy a času t, který tato změna polohy trvala.

Rychlost je podíl dráhy a času

Okamžitou rychlost si můžeme dobře představit na příkladu auta a tachometru. I kdybychom zrychlovali, tak v každém časovém okamžiku nám tachometr ukazuje okamžitou rychlost, tedy jak rychle v danou chvíli jedeme.

Průměrná rychlost je naopak čistě matematický koncept. Pokud pohyb není rovnoměrný, mění se velikost rychlosti, tak průměrná rychlost je taková rychlost, kterou bychom museli jet celou dobu, abychom urazili stejnou vzdálenost.

Jednotky rychlosti a jejich přepočet

Rychlost můžeme vyjadřovat buď v metrech za sekundu nebo v kilometrech za hodinu. Ve videu si odvodíme, že jeden metr za sekundu odpovídá 3,6 kilometrům za hodinu

Převod z metrů za sekundu na kilometry za hodonu

Pokud převádíme rychlost zadanou v kilometrech za hodinu, tak při převodu na metry za sekundu dělíme číslem 3,6, při opačném násobíme.

Chceš další úlohy na pohyby ZDARMA?