Už známe principy magnetického pole, víme, že ovlivňuje pohyblivé elektrické náboje a dnes se podíváme na to, jak vypočítat intenzitu magnetického pole vodiče s proudem.

Permeabilita vakua

K popisu B-S zákona ještě potřebujeme znát tuto veličinu, která popisuje vliv prostředí na magnetické pole. Může pole zeslabovat, zesilovat, nebo neměnit. V našich příkladech si vystačíme s permeabilitou vakua μ0, která má podobnou hodnotu jako permeabilita pro vzduch

Permeabilita vakua

Tvar Biot-Savartova zákona

Mějme vodič s proudem a mimo něj bod C, ve kterém chceme zjistit velikost a směr buzené magnetické indukce. Dále si na vodiči vybereme bod X o nekonečně malé délce ds. Polohový vektor z bodu do bodu označíme jako r. Magnetickou indukci vodiče s proudem I pak popisuje B-S zákon takto

Biotův-Savartův zákon

Tuto formu najdeme ve většině publikací. Pro praktické počítání dvourozměrných případů však budeme používat upravenou verzi. V té můžeme použít definici vektorového součinu pomocí úhlu α, který vektory dsr svírají

Úprava Biotova Savartova zákona do tvaru bez vektorů

Ampérovo pravidlo pravé ruky

Magnetické siločáry jsou uzavřené křivky a tečna v libovolném bodě ukazuje směr magnetické indukce. Ampérovo pravidlo nám pomáhá zjistit směr indukce. Pokud pravou rukou uchopíme vodič tak, že palec ukazuje směr proudu, pak nám zbylé prsty ruky zavírají ve směru magnetické indukce.

Potřebuješ si spočítat více příkladů na magnetické pole?