Keplerovy zákony se zabývají pohyby vesmírných těles, jako jsou např. planety nebo komety. Velmi přesně platí pro oběh těles kolem Slunce, méně přesněji pro oběh těles kolem planet (je zde výrazné působení gravitačního pole Slunce).

První Keplerův zákon

"Planety obíhají po eliptických drahách, v jejichž společném ohnisku je Slunce."

Tento zákon popisuje trajektorii planet, jež je mírně eliptická. Bod takovéto elipsy, kdy je planeta slunci nejblíže, se nazývá perihélium a když nejdále tak afélium. Všechny planety obíhají kolem Slunce ve společné rovině. 

Druhý Keplerův zákon

"Obsahy ploch opsaných průvodičem planety (spojnice planety a Slunce) jsou za stejný čas stejně velké."

V důsledku tohoto zákona planeta zrychluje svůj pohyb, když je Slunci blízko a zrychluje, když je od Slunce daleko.

Třetí Keplerův zákon

"Poměr druhých mocnin oběžných drah je stejný jako poměr třetích mocnic jejich hlavních poloos (středních vzdáleností planet od Slunce)."

Matematicky by se tento zákon dal zapsat jako

kde indexy 1 a 2 rozlišují dvě planety, T je doba oběhu planety kolem Slunce, a je střední vzdálenost planety od Slunce.