OBSAH VIDEA

  • Jak sestavit napěťovou rovnici pro obvod s kondenzátorem a rezistorem?
  • Jak vyřešit diferenciální rovnici, která z napěťové rovnice vznikne?
  • Jaké jsou vztahy pro proud v obvodu a náboj na kondenzátoru, pokud je kondenzátor nabitý, resp. vybitý?

Potřebuješ si spočítat více příkladů na elektrické obvody?