• Valení jeko pohyb se skládá z translační i rotační složky.
  • Proto i jeho kinetická energie se vypočítá jako součet jejich složek.
  • Vše si ukážeme na krátkém příkladu.