OBSAH VIDEA

  • Jaká je fyzikální podstata tření a jak stanovit směr třecí síly?
  • Jaký je rozdíl mezi statickým a dynamickým třením?
  • Co je to normálová síla a jaký vliv má na třecí sílu?