Z úvodního videa o gravitaci víme, že látky svou hmotností vytvářejí gravitační pole a pokud se v tomto poli objeví hmotné těleso, tak vznikne vzájemné přitažlivé působení, kterému říkáme gravitační síla Fg. 

Důvod existence tíhové síly

Všechna tělesa ve vesmíru jsou v neustálém pohybu a co se planet týče tak ty mj. obíhají kolem svých hvězd a také rotují kolem své vlastní osy. Díky této rotaci vzniká odstředivá síla Fo , jejíž velikost působící na těleso na planetě se vypočítá podle

kde je hmotnost tělesa, ω je úhlová rychlost rotace planety a je vzdálenost tělesa od osy rotace. Směr odstředivé síly je vždy kolmý na osu rotace a míří od ní pryč. 

Tíhová síla FG je poté výslednou silou, která působí na těleso v gravitačním poli rotující planety. Vznikne vektorový součtem gravitační a odstředivé síly.

Proto se ve výsledku člověk na rovníku cítí lehčí než na pólu. Na rovníku je totiž odstředivá síla největší (je nejvíc nadlehčován) a na pólech je nulová.

Co je to tíha?

Tíha G je síla, kterou působí dané těleso v gravitačním poli na podložku nebo závěs. Těleso, které není v kontaktu s žádným jiným tělesem zažívá tzv. stav bez tíže.