Pružné srážky jsou takové srážky, u nichž nedochází ke ztrátám kinetické energie.

Jaké zákony zachování platí u pružných srážek?

Z výše napsaného je jasné, že platí zákon zachování energie. Protože u ideálních srážek (jiné zde brát ani nebudeme) uvažujeme izolovanou soustavu bez brzdných vlivů okolí, platí zde i zákon zachování energie. Praktický dopad je ten, že tělesa po rázu pokračují odděleně, každé svou rychlostí.

Odvození vzorců pro rychlosti těles po pružném rázu

Budeme vycházet z platících zákonů zachování zákonů pro hybnost a energii. Mějme těleso 1, které naráží pružně do tělesa 2. Rychlosti s indexem r jsou rychlosti po rázu, bez něj jsou před rázem. Poté bude platit, že

Zákon zachování kinetické energie u pružných srážek

Zákon zachování hybnosti u pružných srážek

Naším cílem je vyjádřit rychlosti těles po rázu. Rychlosti těles před rázem a jejich hmotnosti známe. Úpravy, které k těmto vyjádřením vedou jsou celkem na dlouho a začínají ve videu v čase 2:40. Dojdeme k finálním vztahům v tomto tvaru

Rychlost tělesa po pružném rázu

Potřebuješ si spočítat více příkladů na práci a energii?