Pružina je z fyzikálního pohledu těleso, které se ideálně deformuje podle Hookova zákona. Její charakteristická vlastnost je tuhost (značíme k a její jednotka je Newton na metr (N/m)). Jedná se o poměr vynaložené síly  ku změně délky pružiny x. Převrácenou hodnotu tuhosti označujeme jako poddajnost. 

definice tuhosti pružiny

Reakční síla v pružině

Síla v pružině má vždy stejnou velikost a opačný směr než síla, která na ni působí. Pokud pružinu stlačujeme, tlačí proti nám. Pokud ji natahujeme, snaží se zůstat v původní poloze. 

Potenciální energie pružnosti

Tato energie Ep nám říká, jaká energie byla vynaložena na zdeformování pružiny. Potenciální tuto energii označujeme proto, že stejně jako potenciální energie není hned zjevná. Je zde "potenciál" pro konání práce a to ve chvíli, kdy pružinu odlehčíme. Její vzorec vypadá takto

Potenciální energie pružnosti

Potřebuješ si spočítat více příkladů na práci a energii?