Tímto videem začínáme probírat různé typy srážek. Srážka nebo také ráz těles je kontakt těles, který změní rychlosti jednotlivých těles. 

Nepružné srážky a zákony zachování

Srážky dělíme podle toho, jak se při nich zachovává energie. U nepružných srážek dochází ke ztrátě kinetické energie a po rázu pak dvě původně oddělená tělesa pokračují v pohybu společně. Platí zde ale zákon zachování hybnosti, ze kterého budeme vycházet:

Zachování hybnosti u nepružných srážek

Z této rovnice můžeme vypočítat rychlost, jakou se tělesa budou pohybovat po srážce. Pokud počítáme srážku, kdy rychlosti mají obecný směr, potřebujeme napsat tuto rovnici pro všechny složky pohybu (rozložit ji do směrů x, y, popř. z)

Potřebuješ si spočítat více příkladů na práci a energii?