V tomto videu se podíváme na to, co to je elektrická intenzita, jakým způsobem popisuje elektrické pole a jak určit její směr.

Definice elektrické intenzity

Základní definice elektrické intenzity říká, že se rovná podílu elektrické síly F, která působí na náboj, lomeno velikostí elektrického náboje Q.

Její jednotkou je Newton na metr (N/m). Elektrická intenzita nám tedy popisuje, jak je elektrické pole silné v různých bodech prostoru. Pokud je elektrické pole generováno bodovým nábojem, pak závislost velikosti elektrické intenzity na vzdálenosti r od náboje je 

kde ε je permitivita daného prostředí. Je to tedy vektorová veličina a její směr se určuje dohodou. Ta říká, že směr elektrické intenzity v daném bodě je stejný, jakým směrem by působila elektrická síla v tomto bodě na kladný náboj

Potřebuješ si spočítat více příkladů na elektrické pole?