Výpočet reakčních sil ve vazbách

OBSAH VIDEA

  • Rozbor pohyblivosti - určení množství stupňů volnosti, které tělesu zbývají.
  • Uvolnění tělesa a sestavení rovnic statické rovnováhy - nahrazení vazeb silami, které v nich vznikají a podle Newtonových zákonů sestavím silové a momentové rovnice. Protože se těleso nehýbe, bude na pravé straně rovnice nula.
  • Statický rozbor - je vůbec soustava těchto rovnic řešitelná? To poznáme srovnáním počtu neznámých a použitelných rovnic.
  • Kontrola funkčnosti vazeb - nakonec musíme zkontrolovat, zda jsou všechny vazby funkční. Pokud ne, znamená to, že došlo ke ztrátě kontaktu mezi vazbou a vázaným tělesem a těleso se začne pohybovat.