OBSAH VIDEA

  • Jak u lomených nosníků ovlivňuje vnitřní síly natáčení souřadnicového systému?
  • Jak se určuje u lomených nosníků kde se nacházejí spodní vlákna?
  • Jeden příklad s několika lomenými úseky, silou, momentem a liniovým zatížením, včetně hledání maxima ohybového momentu i použití tečnového polygonu.

Chceš více příkladů na určování reakcí ve vazbách ZDARMA?