Strojní statika

Stavební mechanika

  • Jaký je vztah mezi silovou a momentovou výslednicí vůči zatížení, které nahrazují?
  • Výpočet výslednic u svazku sil, obecné rovinné a obecné prostorové soustavy.
  • Jak zahrnout do výpočtu silové dvojice?