V tomto videu se podíváme na grafické určování reakční sil ve vazbách soustav s jedním stupněm volnosti. Typické pro tyto úlohy je, že musíme navrhnout vnější sílu nebo moment tak, aby byla soustava v rovnováze. Jinak se totiž soustava dá do pohybu a začíná jít o úlohu dynamickou.

Nesmí nás překvapit, že při rozboru pohyblivosti nám vyjde jeden stupeň volnosti. To je v pořádku. Právě proto musím navrhnout zatížení, aby k pohybu nedošlo. Jinak používáme stále stejné metody jako u předchozího videa - věty o dvou a třech silách, tvoříme nositelkové a silové obrazce.

Potřebuješ si spočítat více příkladů na soustavy těles?