Průsečná metoda se zakládá na myšlence, že pokud je v rovnováze celá soustava, musejí být v rovnováze i její části. Proto skrze soustavu vedeme myšlený řez, který soustavu rozdělí na dvě části, obě v rovnováze.

Podmínky řezu

Řez prutovou soustavou by měl procházet třemi pruty, v nichž neznáme osové síly. Tyto nesmějí být rovnoběžné a nesmějí vycházet se stejného styčníku.

Použití průsečné metody

Průsečná metoda ve formě, kterou se dnes naučíme, umí vyřešit pouze úlohy statický určité po vnitřní i vnější stránce. Než se pustíme do zjišťování osových sil v prutech, musíme prvně určit reakční síly ve vnějších vazbách.

Řez vedený skze pruty rozdělí soustavu na dvě části. Jednu z nich (podle našeho uvážení) umažeme a pruty, které protínala rovina řezu nahradíme osovými silami. Nyní máme na "useklé straně" tři neznámé osové síla a na druhé straně pouze vnější zatížení nebo reakční účinky.

Průsečná metoda se často používá tam, kde potřebujeme zjistit jenom některé síly v prutech a je jí vhodné kombinovat i se styčníkovou metodou.

Potřebuješ si spočítat více příkladů na prutové soustavy?