Jaký je rozdíl mezi momentem síly k ose a k bodu? Když to řeknu jednoduše, moment síly k ose mi říká, jaký otáčivý účinek má síla k fixně dané přímce (ose). Složitější verze zní tak, že moment síly k ose je moment síly k bodu, který na ose leží, promítnutý do směru osy.

Výpočet momentu síly k ose

Důležité však je vědět, jak takový moment spočítat. Dobrá zpráva je, že to není nijak složité. Velikost momentu spočítáme ze smíšeného součinu jednotkového vektoru osy e, polohového vektoru vůči libovolnému bodu na ose a vektoru síly F. Jedná se o determinant, kdy v první řádku složky jednotkového vektoru osy, ve druhém polohového vektoru a ve třetím složky síly.

Moment síly k ose má vždy směr osy. Proto pokud mě zajímá vektorový zápis momentu, stačí velikost momentu skalárně pronásobit jednotkovým vektorem osy.

Kdy je moment síly k ose nulový?

Existují dvě speciální polohy síly, kdy moment k ose vyjde nulový. První z nich je, pokud nositelka síly prochází osou. Druhým podobným případem je situace, kdy je osa rovnoběžná s nositelkou síly.