OBSAH VIDEA

  • Moment síly k ose - přes jaký vztah se počítá a jaký je jeho vztah k momentu síly k bodu?
  • Jak vybírat polohový vektor síly vůči ose? Proč se ve výpočtu operuje s jednotkovým vektorem osy?
  • Kompletní výpočet momentu síly k ose na krychli.