Grafické řešení rovnováhy soustavy těles

OBSAH VIDEA

  • Jaké nové pojmy a principy se u soustav objevují navíc oproti grafickému řešení u jednoho tělesa? Pomáhají nám zde binární nezatížené členy a nemůžeme skládat vnější zatížení působící na různá tělesa.
  • První příklad - určené reakce úlohy z videa rovnováze soustavy těles pomocí věty o dvou a třech silách
  • Druhý příklad - soustava zatěžovaná dvěma silami na různých tělesech. Tu musíme řešit pomocí superpozice - určit reakce od jednotlivých zatížení, které pak sečteme. U posuvné vazby toto sčítání bude navíc pomocí Culmanovy přímky.