Stavební mechanika

Strojní statika

OBSAH VIDEA

  • Proč u těchto nosníků potřebujeme vypočítávat reakce?
  • Jak pracovat s obdélníkovým a trojúhelníkovým liniovým zatížením?
  • Jak se hledá maximum ohybového momentu, jeho poloha a jakou souvislost má s posouvající silou?