OBSAH VIDEA

  • Jaký vztah svazuje úhly, které síla svírá s osami souřadnicového systému? Jakým způsobem ze dvou těchto úhlů vypočítat třetí?
  • Ukážeme si, jak souvisejí souřadnice jednotkového vektoru se směrovými kosiny.
  • Vše si spočítáme na konkrétním příkladu, kdy známe velikost síly, dva úhly a chceme zjistit vektorový zápis síly.