OBSAH VIDEA

  • Jakým vztahem je definován moment síly k bodu a jaký je jeho fyzikální význam?
  • Výpočet momentu v rovinných úlohách - jaký je kladný směr rotace, zjednodušení výpočtu a rozklad síly do pravoúhlých průmětů.
  • Výpočet momentu v prostorových úlohách - kdy si mohu pomoci pravidlem pravé ruky a vztahem "kolmé rameno krát velikost síly" a kdy už musím použít determinant?