Stavební mechanika

Strojní statika

OBSAH VIDEA

  • S jakými různými typy liniového zatížení se můžeme setkat u šikmých nosníků?
  • Jak promítat reakce a zatížení do směru vnitřních sil a kdy to neptřebujeme dělat?
  • Vypočítaný příklad s liniovým zatížením vázaným na průmětnou délku.