Strojní statika

Stavební mechanika

Polohový vektor

Pro sílu ve statice potřebujeme kromě jejího vektorového zápisu také znát její působiště. To můžeme sice označit bodem, pro výpočetní účely však budeme častěji používat pojem polohový vektor. Ten vzniká jako rozdíl souřadnic působiště síly a fixního bodu v prostoru.

Nositelka síly

Přímka, která vzniká díky působišti síly a jejímu vektoru nazýváme nositelkou síly. Pro účel statiky platí, že sílu můžeme libovolně po nositelce posouvat, aniž by se statické nebo pohybové účinky na těleso změnily.

Jednotkový vektor síly

Ne vždy ale máme všechny informace k tomu, abychom vektorový zápis síly dali dohromady. Můžeme třeba znát nositelku síly a velikost síly. V tu chvíli se nám bude hodit pojem jednotkový vektor. Jednotkový vektor, jak z názvu plyne, má velikost 1. Platí, že jakýkoliv vektor se dá vyjádřit jako součin jednotkového vektoru a velikosti vektoru.

Jak s takovým vektorem pracovat si ukážeme na klasické zápočtové úloze, kdy známe velikost síly, víme, že leží na tělesové úhlopříčce krychle a chceme sílu zapsat ve vektorovém tvaru.