OBSAH VIDEA

  • Síla a její vztah k tělesu - co je to nositelka a co se stane, pokud sílu budu po ní posouvat.
  • Co je to působiště síly a jak souvisí s polohovým vektorem?
  • Sílu také můžeme zapsat pomocí jednotkového vektoru. Jaký vztah svazuje jednotkový vektor, velikost síla a její vektorový zápis.
  • Příklad na určení složek síly na tělese tvaru krychle