• Co jsou to vazby a jaké základní typy vazeb můžeme u úloh rovinné stavební mechaniky najít?
  • Jakým způsobem jednotlivé vazby omezují pohyb a co jsou to stupně volnosti?
  • Jak probíhá výpočet reakčních účinků u vázaného tělesa?
  • Vysvětlení pojmů - statická a kinematická určitost, výjimková uložení.

Chceš více příkladů na určování reakcí ve vazbách ZDARMA?