Soustava těles ve statice stručně řečeno znamená více než jedno těles, které jsou spojeny spolu a se základním tělesem vazbami.

Rovnováha a členy soustav těles

Soustava těles je v rovnováze tehdy, pokud je v rovnováze každé její těleso. Tato důležitá věta předjímá princip řešení těchto soustav. Na začátku si vysvětlíme nové pojmy, které se zde objevují. Tělesa zde nazýváme termínem "člen", přičemž označením binární, ternární a vícenásobný označujeme počet vazeb, které jej spojují s ostatními tělesy. Zatížený člen je takové těleso, které je zatíženo silou nebo momentem z okolí soustavy.

Typy vazeb a statické určitosti

Co se vazeb týče, rozlišujeme vnější vazby (ty, které spojují soustavu se základním tělesem) a vnitřní vazby (které spojují tělesa soustavy navzájem). Vznikají zde také dva různé náhledy na statickou určitost.

Vnější statická určitost mi říká, jestli mám dost rovnic statické rovnováhy na to, abych určil reakční účinky ve vnějších vazbách. O vnitřní statické určitosti mohu říci to samé, akorát zde mluvím o vyjadřování reakčních účinků z vnitřních vazeb.

Rozbor pohyblivosti a statický rozbor

Každý příklad začíná rozborem pohyblivosti. Podobným, jaký známe z rovnováhy jednoho tělesa. Pak následuje uvolnění těles těles ze všech vazeb. Musíme si dát pozor na to, aby reakční síly na stejných vazbách měly na různých tělesech opačné směry. Tak, aby platil princip akce a reakce. Statický rozbor se od rovnováhy jednoho tělesa také nezměnil. Sestavíme rovnice rovnováhy, vyjádříme reakce a zkontrolujeme funkčnost vazeb.

Potřebuješ si spočítat více příkladů na soustavy těles?