Vláknové tření vzniká při relativním pohybu lana (pásu) s jiným tělesem. Tento pasivní účinek popisuje Eulerův vztah. Ten říká, že poměr sil v koncích lana se rovné e na součin úhlu opásání a koeficientu smykového tření mezi lanem a tělesem 

Eulerův vztah na vláknové tření

V podílu sil v lanech je v čitateli vždy síla, v jejímž směru se lano pohybuje. Tato síla je vždy větší než síla v opačném konci, protože kromě ní musí překonávat brzdný pasivní účinek a protože člen e^(alfa*f) je vždy větší než jedna, je tato síla v čitateli zlomku.

Ve videu si projedeme dva podobné příklady, kdy zvedáme závaží lanem vzhůru nebo naopak spouštíme dolů vždy rovnoměrným pohybem.