Grafická metoda řešení reakcí ve vazbách

OBSAH VIDEA

  • Axiomy o grafickém řešení - princip superpozice, věta o dvou a třech silách.
  • Statická ekvivalence = vliv různých silových soustav sil na těleso je stejný. Statická rovnováha = účinky různých silových soustav se vyruší.
  • Jak využít tyto poznatky pro hledání velikostí a směrů reakčních účinků ve vazbách?
  • Jaké jsou vlastnosti nositelek sil u podpory, lana, rotační nebo posuvné vazby?