Svazek sil je soustava sil, která působí v jednom bodě. Taková soustava vytváří nulový moment síly a proto se dá nahradit pouze jednou silou (silovou výslednicí), která působí ve stejném bodě, jako jednotlivé síly. 

Silovou výslednici určíme tak že jednotlivé síly rozložíme do směru kolmých souřadnicových os a zde už tyto složky můžeme sečíst. Tím zjistíme velikost a směry složek silové výslednice a se znalostmi z analytické geometrie můžeme zjistit celikost výslednice a její směřování.

Chceš více příkladů na určování reakcí ve vazbách ZDARMA?