OBSAH VIDEA

  • Vazby - spojují tělesa a zároveň omezují jejich pohyb. Dělají to prostřednictvím reakčních sil a momentů. Jakým způsobem nahrazuji vazby reakčnímu silami a momenty?
  • Všechny základní typy vazeb - podpora, rotační, posuvná vazba, vazba lanem i prutem, vetknutí.
  • Funkčnost vazby nastává při ztrátě kontaktu vázaných těles. Jak to poznám na silových a momentových náhradách?