Stavební mechanika

Strojní statika

  • Jaké výhody má stanovování vnitřních sil z volného konce nosníku?
  • Ukážeme si algoritmus výpočtu vnitřních sil.
  • Zakraslení průběhů normálové síly, posouvající síly i ohybového momentu.