OBSAH VIDEA

  • S jakými veličinami se v termomechanice budu setkávat a jaké jsou jejich jednotky?
  • Tlak - jeho jednotky, relativní a absolutní měření (přetlak a podtlak).
  • Konstanty vztahující se k plynům, jejich hodnoty a jednotky.