V tomto úvodním videu se podíváme na termomechanické veličiny. Popisují nám stav určitého plynu. Některé veličiny jsou nám již dobře známé (teplota, tlak, objem, měrná tepelná kapacita) a některé budou možná pro nás nové (měrný objem, univerzální plynová konstanta, přetlak, podtlak). 

Teplota 

Teplota na molekulární úrovni vyjadřuje míru kinetické energie částic. V běžném životě jsme zvyklí používat Celsiovu stupnici. V termomechanice ale do výpočtů požíváme stupnici Kelvinovu, která má hodnoty o 273,15 stupně posunuté vzhůru.

Tlak

Základní jednotkou tlaku je Pascal a je definován jako poměr síly na plochu. Často používaná referenční hodnota je tlak atmosféry, její normovaný tlak je používaná hodnota 101 325 Pa. Přetlak pak chápeme jako rozdíl mezi absolutním tlakem a atmosferickým, naopak podtlak jako rozdíl atmosférického a absolutního tlaku.

Měrný objem

Objem známe všichni. Je to veličina popisující míru zaplnění prostoru. Měrný objem je něco trochu jiného. Je to převrácená hodnota hustoty, tedy objem dělený hmotností. Říká nám, kolik metrů krychlových zabírá jeden kilogram plynu a tato veličina se často objevuje ve stavové rovnici ideálního plynu.

Měrná tepelná kapacita

Měrná tepelná kapacita je veličina, která mi udává, kolik tepla potřebuji k ohřátí 1 kg látky o jeden stupeň. V termomechanice rozlišujeme dvě takové kapacity - při konstantním objemu a tlaku. Ale o nich si povíme více ve videu o prvním zákonu termomechaniky.

Potřebuješ si spočítat více příkladů na ideální plyny?