Vlhký vzduch a proudění plynů a par

Přes dvě hodiny výpočtů

2 sbírky, která tě suveréně připraví na zápočet i zkoušku

Práce s Molliérovým diagramem

Z h-x diagramu si budeme zaznačovat děje i odečítat hodnoty stavů vzduchu

Příklady na technické aplikace

Spočítáme si sušičku, chlazení v klimatizaci, u proudění Lavalovy dýzy

Videosbírky

Vlhký vzduch a Proudění plynů a par

Přístup po dobu 6 měsíců

  • 19 vyřešených příkladů, ve kterých se naučíš počítat všechny klasické úlohy ze zápočtů a zkoušek
  • Všechny základní děje ve vlhkém vzduchu - ohřev, ochlazování s kondenzací, mísení vzduchu a vlhčení vodou či parou
  • Příklady na proudění podkritické, kritické i v Lavalových dýzách. Pro ideální plyny i vodní páru.

jen za 299 Kč

(nebo sbírka jenom s příklady na vlhký vzduch za 199 Kč)