• Proč se směsi plynů a vodních par chovají jinak než směsi ideálních plynů a proč je nelze míchat v libovolném poměru?
  • Jaký význam má parciální tlak syté vodní páry ve vlhkém vzduchu?
  • Vysvětlení základních veličin - měrná vlhkost, relativní vlhkost a měrná entalpie + vzorce na jejich určení

Potřebuješ si spočítat více příkladů na vlhký vzduch?