• Grafický přístup - spojíme si stavy vzduchů v Molliérově diagramu úsečkou a v poměru odpovídajícím jejich hmotnostem najde stav vzduchu po smíšení
  • Početní přístup - určíme měrnou vlhkost a měrnou entalpii vzduchu po smíšení přes bilanci vodních par a entalpie

Potřebuješ si spočítat více příkladů na vlhký vzduch?