Braytonův cyklus je často užíván u spalovacích turbín, které pohánějí letadlové lodě, letadla s proudovými motory nebo elektrárny na zemní plyn.

Princip Braytonova cyklu a technologické pozadí

Technologicky se tento cyklus skládá z kompresoru, který stlačuje nejčastěji vzduch, pak ze spalovací komory, kde se vzduch smíchá s palivem a zapálí a turbíny, kde dochází k expanzi z vysokého tlaku a teploty na tlak atmosférický. Za turbínou může být připojen generátor, motor nebo v případě leteckých motorů jen tryska urychlující spaliny, která pak letadlu dávají potřebný tah.

Výhody a nevýhody cyklu

Výhoda takových konstrukcí je, že můžeme dosáhnout vysokých výkonů bez složitého zázemí (chladící věže, reaktory...). Do těchto oběhů se musí dodávat kvalitní palivo jako kerosin nebo zemní plyn, což provoz značně prodražuje. Při jejich spalování se dosahuje vysokých teplot, což klade vysoké nároky na stálost a odolnost materiálu. Zároveň ale dosahujeme vysokých účinností a nespotřebované teplo ve spalinách může být dále využito, např. k předehřevu spalovacího vzduchu nebo na ohřev vody v R-C cyklu.