OBSAH VIDEA

  • Z jakých technologických částí se skládá zařízení, která k pohonu používají spalovací turbíny?
  • Z jakých dějů se skládá Braytonův cyklus a jak vypadá v p-V diagramu?
  • Jaké jsou výhody a nevýhody takovýchto cyklů (vysoké výkony, drahé palivo...)