Vratné děje v ideálních plynech

OBSAH VIDEA

  • Jak nám stavová rovnice pomáhá dopočítat stavové veličiny při vratných dějích?
  • Izochorický, izobarický a izotermický děj - jaké vztahy u nich platí pro změny stavových veličin?
  • Jak se mění vnitřní energie, entalpie a práce u těchto dějů?
  • Adiabatický a polytropický děj - procesy, při kterých se mění všechny stavové veličiny. Jaké vzorce pro ně platí?