OBSAH VIDEA

  • Jaký je rozdíl v přístupu k ideálním plynů a k vodní páře?
  • Z jakých zdrojů získávám informace o stavech a parametrech vodní páry?
  • Co znamenají pojmy sytá voda, sytá pára, mokrá pára a přehřátá pára?
  • T-s a h-s diagramy - co popisují, jak z nich odečítat stavové veličiny různých stavů páry a pro jaká situace se jednotlivé diagramy hodí?