OBSAH VIDEA

  • Jaké existují typy soustav s ohledem na propustnost hmoty a energie?
  • Co je to vnitřní energie, objemová práce a jak tyto veličiny souvisejí s teplem, které vstupuje do systému?
  • Znaménková konvence pro tyto veličiny a co to fyzikálně znamená.
  • Druhá forma 1. ZTD - jaký význam má entalpie a technická práce? Jaký je vztah mezi entalpií a vnitřní energií?
  • Mayerův vztah - souvislost mezi měrnou tepelnou kapacitou za konstantního objemu a tlaku.