• Jaké čáry můžeme v Molliérově (h-x) diagramu najít a jaké veličiny popisují?
  • Jak ze dvou známých veličin stavu vlhkého vzduchu určit zbývající?
  • Kde se v h-x diagramu nachází oblast přesyceného a nenasyceného vzduchu?

Potřebuješ si spočítat více příkladů na vlhký vzduch?