Stavová rovnice ideálního plynu

OBSAH VIDEA

  • Co je to ideální plyn a kdy mohu plyn považovat za ideální?
  • Co jsou to stavové veličiny a jakým vztahem jsou spolu svázány?
  • 3 základní formy stavové rovnice a 2 příklady na procvičení.