OBSAH VIDEA

  • Na jakém principu fungují naftové a benzínové spalovací motory?
  • Z jakých dějů se tyto cykly skládají a v čem se liší? Co je to kompresní poměr a stupeň plnění?
  • Jak se vypočítá jejich termodynamická účinnost?