OBSAH VIDEA

  • Jak probíhá vypařování vody a proč se mu také říká izobaricko-izotermické?
  • Všechny ostatní děje, které známe z ideálních plynů - izotermický, izochorický, izobarický a adiabatický.
  • Co jo to škrcení páry a proč se během něj nemění entalpie?