OBSAH VIDEA

  • Entropie je veličina popisující neurčitost systému. Jak se od sebe liší systémy s nízkou a vysokou entropií?
  • Jak souvisí entropie se samovolností dějů?
  • Jak se vypočítává změna termodynamické entropie a jaká úskalí se schovávají v jejím výpočtu?
  • Odvození výpočtu změny entropie u dějů s proměnnou teplotou.

Potřebuješ si spočítat více příkladů na ideální plyny?