OBSAH VIDEA

  • Cyklus s kombinovaným přísunem tepla - jak se liší od ostatních cyklů?
  • Co je to isochorický stupeň zvýšení tlaku a v jaké části cyklu hraje roli?
  • Celý výpočet cyklu motoru, včetně výpočtu stavových veličin, přivedených a odvedených tepel, vykonané práce a účinnosti cyklu.