Sabateho cyklus nebo také cyklus s kombinovaným přísunem tepla je termodynamický cyklus, na kterém pracují dnešní dieselové motory.

Děje v Sabateho cyklu

Na začátku se adiabaticky stlačí vzduch, přičemž až po stlačení se vstřikuje palivo. Hlavním znakem spalování je, že část tepla se přivádí při konstantním objemu a až poté při konstantním tlaku. Poté spaliny adiabaticky expandují a roztlačují píst. Odvod spalin a nasátí nového vzduchu probíhá isochoricky. Oproti předchozím cyklům zde přibývá nová veličina charakterizující cyklus - stupeň isochorického zvýšení tlaku. To mi popisuje intenzitu spalování za konstantního objemu.

Jak na výpočet cyklu

V tomto videu si poprvé propočítáme cyklus úplně celý. Začneme tak, že si děj po ději stanovíme stavové veličiny (tlak, měrný objem, teplotu) v jednotlivých významných bodech cyklu. Poté si stanovíme přivedená a odvedená tepla, vykonanou práci a účinnost. Naučíš se tak vypočítat typický zkouškový či zápočtový příklad z terma - výpočet cyklu.

Potřebuješ si spočítat více příkladů na tepelné cykly?