OBSAH VIDEA

  • Jakým způsobem můžeme stanovit složení směsi (hmotnostní, objemové a látkové koncentrace)?
  • Jaké jsou vztahy na přepočet mezi hmotnostními a molárními zlomky?
  • Stanovení zdánlivé molární hmotnosti, měrné plynové konstanty a měrné tepelné kapacity na příkladu směsi 2 kg kyslíku a 3 kg dusíku.