U směsí ideálních plynů jako je například vzduch, propan-butan, zemní plyn nebo spaliny výfukových plynů nás zajímají jejich termodynamické vlastnosti - měrná plynová konstanta, měrná tepelná kapacita, molární hmotnost. U čistých látek si tyto vlastnosti můžeme snadno vypočítat nebo vyhledat v tabulkách, u směsí to bude trochu těžší.

Koncentrace

Prvně si budeme muset určit, jak velký podíl různých látek v plynu máme, resp. jakou koncentraci. Koncentrací je několik typů. Hmotnostní, objemové a látkové koncentrace (založené na látkovém množství), přičemž poslední dvě jmenované se sobě u ideálních plynů rovnají.

Často místo koncentrací používáme pojmy hmotnostní, molární a objemové zlomky. Jednou ze základních schopností, kterou si je třeba osvojit, je umět převádět mezi jednotlivými typy koncentrací.

Když už toto budeme umět, tak ti ukážu pomocí jednoduchých odvození, jak vypočítat zdánlivou molární hmotnost směsi, měrnou plynovou kapacitu a měrnou tepelnou kapacitu za konstantního tlaku i objemu.

Vše si ukážeme na příkladu směsi dvou kilogramů kyslíku a tří kil dusíku.

Potřebuješ si spočítat více příkladů na ideální plyny?