OBSAH VIDEA

  • Co to je tepelný cyklus a jaký z něj máme užitek?
  • Tři základní části každého cyklu - dodané teplo, vykonaná práce, odvedené teplo.
  • Přímé a nepřímé cykly - jaký je mezi nimi rozdíl, které práci generují a která naopak spotřebovávají?
  • Účinnost a COP - jak tyto veličiny popisují efektivitu cyklu?