OBSAH VIDEA

  • Z jakých dějů se skládá Carnotův cyklus?
  • Jak lze vypočítat jeho účinnost?
  • Proč má ze všech tepelných cyklů nejvyšší termickou účinnost?