Potřebuješ si propočítat ještě více příkladů?

OBSAH VIDEA

  • Jak vyjádřit VVÚ v závislosti na úhlu a ne na délce?
  • Odlišnosti grafického znázornění a rovnic VVÚ zakřivených prutů od prutů přímých.